Søk i www.turer.no via Google:
Start med å orientere kartet:
Hold kartet slik at det stemmer overens med terrrenget! Da skal nord på kartet peke mot nord, dvs. at øverste del av kartet skal peke samme vei som den røde delen av kompassnålen. Så kan du begynne å finne ut hvor du er på kartet, for da stemmer kartet overens med terrenget.

NORD ER ALLTID OPP PÅ KARTET.

Å gå etter kompass:
1. Finn ut hvor du er på kartet (A) og hvor du skal (B).

2. Legg kanten av kompasset så den går i rett linje fra dr du er til dit du skal. Vær nøye. Marsjretningspila må peke den veien du skal, eller så havner du i stikk motsatt retning. (Ikke bry deg om kompassnåla ennå).

3. Vri kompasshuset slik at kompasshusets nordpil peker nordover og oppover på kartet, og at nordlinjene blir parallelle med kartets nordlinjer.

4. Ta kompasset vekk fra kartet. Hold det vannrett i hånden med bakkanten inn mot magen. Snu deg og kompasset slik at kompassnåla ligger inne i kompasshusets nordpil. Pass på at den røde delen av kompassnåla peker mot N-merket inne i kompasshuset. Marsjretningpila peker nå i den retningen du skal gå.

Målestokk:
1:15 000 1 cm på kartet = 150 m i terrenget (luftlinje).
1:25 000 1 cm på kartet = 250 m i terrenget (luftlinje).
1:50 000 1 cm på kartet = 500 m i terrenget (luftlinje).
1:75 000 1 cm på kartet = 750 m i terrenget (luftlinje).
1 cm på kartet = 2 km i terrenget (luftlinje).

 Høydekurver og Ekvidistanse:

En høydekurve (de brune strekene på kartet) er en linje som er tegnet gjennom steder som ligger like høyt over havet. Ekvidistanse er den loddrette avstanden mellom høydekurvene f.eks 5 meter (som på tegning). Man sier da at ekvidistansen er 5 meter. Toppen av denne kollen er som du ser, på 20 meter over havet. For å få høyden ned på kartet bruker vi høydekurver. Du kan tenke deg at vi skjærer 5 meter tykke skiver av kollen, legger en og en skive ned på et kart og tegner rundt dem.

Karttype:
De vanligste kartene er M711-serien 1:50 000. Serien består av 725 kart og dekker hele Norge.