Søk i www.turer.no via Google:
BILDEHILSNER
STED DATO FJELLOMRÅDE
Kongshelleren 10. august 2000 Skarvheimen  
Setesdal Austhei 10. august 2002 Setesdal/Austhei