Søk i www.turer.no via Google:
KULTURMINNER - SPOR ETTER MENNESKELIG AKTIVITET I NATUREN
STED TRIG PUNKT M.O.H. STIKKORD  
Steinr°yser - - Dyrking av jord