Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE
STED TRIG PUNKT M.O.H. STIKKORD STED
Arøy - 61 m.o.h. Utsikt  
Barlindknuten - 222 m.o.h. Utsikt  
Bastaufjell - 182 m.o.h. Skog  
Bastautjenn - - Tjern Strand/Bufjell
Bellevue - - Utsikt  
Berg - - Museum/turområde  
Bernts hytte - - Heller  
Bjønnknuten A 303 moh. Utsikt  
Bjønnkollen - 123 moh. Utsikt  
Bjønnsungen - 203 moh. Utsikt  
Bjønnås - 154 moh. Utsikt  
Bjørneknuten - 150 moh. Utsikt  
Bleikreitjenn - - Gammel hytte  
Brattøy - 79 moh. Utsikt/øy  
Brunsvikberget - - Utsikt Portør
Bruntangen - - Svaberg  
Bråten - - Utsikt  
Brokheller - - Heller  
Brunåsen A 156 moh. Utsikt  
Burøyheia - 32 moh. Utsikt Skåtøy
Byttekollen A 142 m.o.h. Utsikt Kjølebrønn
Byttingsmyrhelleren - - Heller, landskapsform  
Bærøy - - Øy  
Bærøykjærringa - 68 moh Utsikt Bærøy
Bøttekollen A 142 m.o.h. Utsikt Kjølebrønn
Båtheia - 60 moh. Utsikt, landskapsform  
Dalane - - Kulturminner  
Darefjell - - Utsikt Skåtøy
Dresintur fra Støa - - Kulturminner  
Dypedalsgruva - - Gruve  
Dyvika - - Idyllisk  
Eidet - - Utsikt Soppekilen
Eidsdalsknuten - 105 moh. Utsikt Levangsheia
Einarsholmen - - Svaberg  
Elefanten - - Utsikt Skåtøy
Falkenbergfluet - 180 m.o.h. Utsikt/Heller  
Fantehiet - - Heller  
Fløyfjell - 103 m.o.h. Utsikt Langøy
Fløyheia - 135 m.o.h. Utsikt  
Folkestien - - Merket turl°ype 2,5 km  
Furuholmen - - Øy  
Gruveheia - 129 m.o.h. Gruve  
Gumøy - - Øy  
Gumøyknuten vest A 113 m.o.h. Utsikt  
Gumøyknuten øst A 107 m.o.h. Utsikt  
Gunnarsholmen - - Kulturminner  
Grønåsen - 202 m.o.h. Utsikt  
Grønsvik - - Strand  
Gråfjell / Bergskogen - 95 moh. Skog Bynært
Gustulheia A 148 m.o.h. Utsikt/Heller  
Harefjell A 54 moh. Utsikt Skåtøy
Havfjell A 172 m.o.h. Utsikt Bufjell
Havfjell A 189 moh. Utsikt Farsjø
Hegna - - Kulturminner  
Hegrefjell A 100 m.o.h. Utsikt  
Hellesengkollen A 36 m.o.h. Utsikt  
Hellestadhelleren - - Heller/sagn  
Hesten A 103 m.o.h Utsikt  
Hesthue - - Utsikt Skåtøy
Hesttjennknuten A 231 m.o.h. Utsikt  
Hestøya A - Øy Hull
Hjuringberg - 100 m.o.h. Utsikt  
Hovstølen - - Speiderhytta  
Hovstølfjellet - 273 moh. Utsikt  
Hullerøya - - Skog  
Hull - - Kano  
Hullheia - - Gammel boplass Levang
Husefjell - 218 moh. Utsikt Auråen
Hølsknuten A 177 moh. Utsikt  
Høysjåen - 152 moh. Gruve/Utsikt  
Jambakkmyra - - Turisthytte  
Jansknuten - 80 moh. Utsikt Skarbo
Jomfruland - - Kystlandskap  
Kammerfoss - - Rønningen Vadfoss Kammerfoss  
Kirkeholmene - - Øy  
Kjerrkollen - 174 m.o.h. Utsikt  
Kjeøya - -. Øy Hull
Klebersteinen - - Kulturminner  
Knutane - 230 moh Utsikt  
Kolstangen - - Svaberg  
Krikken - - Kulturminner/Krig  
Krokvann - - Stier, gamle veier  
Kurdøla - Sandåker - - Kragerøbanen  
Kyststi Fossing-Helle - - Tilrettelagt sti gjennom Kragerø  
Kyststi Helle-Kragerø - - Tilrettelagt sti gjennom Kragerø  
Kyststi Stabbestad-Ellingsvik - - Tilrettelagt sti gjennom Kragerø  
Kåsefjell - 75 moh Utsikt, Langøy  
Langvann - - Kulturminner  
Langøy - - Gruve  
Langøybratten - 118 moh Utsikt  
Langholmen A 63 moh Utsikt/Kulturminner  
Leiken - 130 moh Utsikt  
Levangshalvøya - - Mangfold  
Lifjell - 189 moh Utsikt over Kilsfjorden  
Liland - - Kulturminner  
Lindheimsheia - 173 m.o.h. Gammel ferdselsvei  
Lindestad - - Gammel boplass  
Lovisenberg - - Badeplass  
Lovisenbergkollen A 186 m.o.h. Utsikt  
Lyngdalsknuten A 134 m.o.h. Utsikt  
Lysmyrkollane - 140 m.o.h. Utsikt/Fjellformasjon  
Lågåshelleren - - Heller  
Matholmen - - Skjærgården  
Molteheiknuten - 122 moh. Utsikt  
Mørjeheia - 212 m.o.h. Utsikt  
Nessundkollen - 50 m.o.h. Utsikt Bærøy
Oksekastet - - Langøy  
Omundsknuten - - Utsikt Levangsheia
Oterhei - - Gammelt gårdsbruk Skjærgården
Oterøy - - Skjærgården Skjærgården
Paraplyen - - Utsikt på Langemyrheia Levangsheia
Portør A 23 m.o.h. Kystlandskap  
Postveien -   Historie  
Ragnhildsvik - - Kystlandskap/jettegryter  
Rapentangen - - Kystlandskap  
Reselveren A 248 m.o.h. Utsikt  
Ringseter gruver - - Gruve  
Ronsmyrknuten - - Kulturminner/Heller/Utsikt  
Rødal - - Svaberg/badeplass/landskap  
Rønningen - - Rønningen Kammefross  
Røyfjell - 180 moh. Utsikt Kjølebrønn
Røymyrtjenna - - Fra Skarbo til Fossing  
Sandknuten - - Utikt  
Sannidal Bygdetun - - Kulturminner  
Skarpenæring - - Kulturminner  
Skjæringa A 103 m.o.h. Utsikt  
Skjærsjøknuten - 170 m.o.h. Utsikt  
Sjømannsheia A 139 m.o.h. Utsikt  
Sjådammen - - Kulturminner  
Sjåen - 150 m.o.h. Utsikt/gruver  
Skarheia - - Utsikt Langøy
Skibufjell - - Utsikt/gruver  
Skjørtjenn - - Opplevelse Rundtur
Skåtøy - - Øy  
Slettheifjell A 173 m.o.h. Utsikt  
Slettlifjell - 96 m.o.h. Utsikt  
Snekkevik - - Isdam, brudd, gammel vei Frøvik
Solli - - Gammel boplass  
Spellemannsfjellet - 264 m.o.h. Utsikt  
Stangnes - - Turisthytte  
Stavnesheia - 108 moh. Utsikt  
Steinbru - - Heller/kulturminner  
Steinmann - - Bynært turområde  
Steinmann - - Utsikt Bærøy
Steinmann - - Utsikt/steinvarde Myrstrand
Steinmann - - Steinvarde/grensemerke Stabbestadlia
Steinmannsheia - 120 m.o.h. Utsikt  
Stembustølen - 285 m.o.h. Utsikt  
Store Valefjell - 329 m.o.h. Høyeste i Kragerø Krokheia
Storkollen A 150 m.o.h. Utsikt  
Stormyrknuten - 163 m.o.h. Utsikt  
Strandkollen A 80 m.o.h. Utsikt  
Strømtangen - - Fyr  
Stråholmen - - Kystlandskap  
Studsdalen - - Hoppbakke  
Stupet - - Utsikt Langøy
Stølevann - - Stølevann rundt  
Sundaholmene - - Skjærgården  
Svenumkollen A 195 m.o.h. Utsikt  
Sørdalsknuten A 170 m.o.h. Utsikt  
Tangen - - Gammel boplass  
Taubaneåsen A 125 m.o.h. Taubane  
Teigen - - Plass ved Lonene Levangsheia
Tjueråsen - 65 m.o.h. Utsikt  
Tjuvhelleren - - Heller  
Tjuvhellerknuten - 106 m.o.h. Heller/varde/utsikt  
Tollhommen - 172 m.o.h. Utsikt  
Torvheia - - Utsikt Levangsheia
Trollvann - - Skog  
Trollvann på Levangsheia - - Naturreservat  
Tyvann - - Kano  
Tårntjernet - - Sagn  
Tåtøy - - Øy  
Urberg - - Kulturminner  
Urfjellknuten - 210 m.o.h. Utsikt/Kulturminner  
Utsikten - - Bynært turområde  
Utsikten - 86 m.o.h. Stabbestad, Levang  
Valberghalvøya - - Bynært turområde  
Vestre Rauane - - Skjærgårdsidyll  
Vestre Stabbestad - - Badeplass  
Veten - 51 m.o.h. Bynært turområde  
Våsjøsetra - - Kulturminner  
Østre Rauane - - Skjærgårdsidyll  
Øya - - Bynært turområde  
Øygarden Levang - - Kulturminner  
Øygårdskollen - - Utsikt Skåtøy
Ånevikheia - - Utsikt  
Årø og Strand - - Turområder på Helle/Bufjell  
Åsen/Sanssouciheia - 101 m.o.h. Utsikt  
Åtangen - - Industriområde/strand