EN TUR I GAMLE KRAGERØ

Store og små ting som har skjedd i Kragerø.

Things that have happened in Kragerø.

Vinter i Kragerø

Her har jeg samlet en del historier fra vinterkragerø.

Winter in Kragerø

Here I have collected a number of stories from Winterkragerø.

Inskripsjoner og skriblerier

Det er risset og hugget ut mange inskripsjoner og initialer i fjell og stein i Kragerø.

Inscriptions and scribbles

Many inscriptions and initials have been carved in rock and stone in Kragerø.

Kragerøvassdraget

Fra Toke til Kilsfjorden.

Kragerøvassdraget

From Toke to Kilsfjorden.

Camping

Camping og teltplasser i Kragerø.

Camping

Camping and tent place in Kragerø.

Barndomsminner

fra Kirketomta og Andølingen.

Childhood memories

From Kirketomta and Andølingen.

En reise til Helle

En reiseskildring fra Sivig i Risør til Helle ved Kragerø i 1864.


A trip to Helle in Kragerø

From Kirketomta and Andølingen.Atravelogue from Sivig in Risør to Kragerø, Helle in 1864.