Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

ValberghalvøyaValberg.

Kart: 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø

Fantastisk utsikt fra Bjørnekollen.
   

Langtangen.

Utsikt fra Bjørnekollen.

Utsikt fra Bjørnekollen.

Utsikt fra Bjørnekollen.

Hytta på Lovisenbergkollen.

Bjørnekollen i tåke.

Langtangen.

Utsikt fra Bjørnekollen.

Malmhella.

Gammel vei ved Valberg.

Heller.

Heller.

Advarsel skilt.

Gammelt skilt.

Valbergtjenna der nede.

Gammel skog.

Her kan vi se begge hyttene.

Hytta på Lovisenberkollen.

På Bjørnekollen.

Hytta på Lovisenberkollen.

Fra tjenna.

Is på Valbergtjenna.

Is på Valbergtjenna.

Is på Valbergtjenna.

Is på Valbergtjenna.

Utsikt mot byen.

Bruddet.

Tur på eget ansvar .

Gammel steinmur.

Trekanten.

Foto: Trygve Braatø.

Hytta på kollen.

Lovisenberg gård 1890.

Lovisenberg gård.

Utsikt mot Kragerø sykehus.

Valbergkongen.

Østfronten.

Isrenne fra Valberg..

Gammel vei fra Lovisenberg.

Satt opp kart over området.

Utsikt mot Kragerø sykehus.

Valberg.

Valberg.

Malmhela.

Malmhella.

Malmhella.

Utsikt fra Østfrontheia.

Utsikt fra Østfrontheia.

Østfronten.

Isrenne fra Valberg..

Dette er ikke vestlandet.

Mannen i Valberg.

Blomsterpotta.

Valbergtjenna.

Bjørnekollen.

Hit men ikke lenger.

Valberg bruddet.

Valberg bruddet.

Valberg bruddet.
 
kartutsnitt kartutsnitt kartutsnitt