Søk i www.turer.no via Google:
KRAGERØ KOMMUNE

UtsiktenDet var her Heuch hadde sitt utsiktstårn, den lille kollen ligger vest for Gunnulvsvann eller Wiborgtjenna som den kalles i dag. Kan fremdeles se rester etter en flott anlagt vei som gikk fra Stabbestad gård (aldershjemmet) opp til utsikten. Det var en ca 3 meter bred steinsatt vei, omtrent 20 minutters gange fra gården. P.A. Heuch hadde Stabbestad gård ved overgangen 17-1800 tallet, det var i denne perioden utsiktstårnet ble bygget. Tårnet på toppen var et lysthus, hvor man blant annet nøt utsikten mot havet, litt usikkert hvor høyt tårnet var, men det var meget høyt, som også var et sjømerke for sjøfolk. Tårnfoten var 5x4,50 meter. På alle fire sider sto det store bjelker på skrå fra tårnet og ned på fjellet som der ble satt fast med bly. I tårnet gikk det en trapp som i et fyrtårn og øverst var det et hus av glass. Det var veranda rundt det hele med rekkverk. I tårnet var det en meget god og stor kikkert som Nils Ellingsen i Sandvika ved Stabbestad hadde tatt hånd om. I 1850-årene var tårnet i meget dårlig forfatning, det var nesten ingen som våget seg opp.
Wiborgtjenna nedenfor tårnet ble bygget i 1754 av familien Wiborg i forbindelse med møllene i bekken. Senere ble dammen benyttet som isdam av Wiborg.

Kart 1712 IV Kragerø eller Turkart Kragerø


Utsikten.

Gamle veien til Utsikten.

Utsikten.

Utsikten.
kartutsnitt