Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

TviskjærTviskjær er en del småholmer ved Østra Rauane. Flere flotte plasser å legge til, som de fleste holmene i Kragerøskjærgården. På Tviskjær er det ferdselsforbud i perioden 15. april til 15. juli. Det er også tviskjær i Stølefjorden.

 


Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.

Tviskjær.