Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

TusstjennheiaDet er merket med blått opp mot Tusstjennheia og Eikenestjenna. Vi begynner på en gammel skogsbilvei som etterhvert blir borte. Turen på kartet blir også borte. Det viktigste er startpunktet. Turen ellers går i skogsterreng. Kan se antydning til et tråkk av og til. Det er godt merket, så ingen problem å finne frem. Hvis folk benytter denne, kan det bli en fin tursti til Tusstjennheia og Eikenes. Det var ikke merket opp til selve toppen av Tusstjennheia som jeg fant. Vi tok av stien til venstre når det nærmet seg. Stien var merket til Eikenestjenna. Turen opp på heia er å anbefale. Tusstjennheia har et gammelt trekantpunkt som ble brukt innen landmåling, ved framstilling av kart. Flott utsikt over Toke.

Lundereiddammen: Dammen ble ombygd omkring 1860. Fløtingen i Kragerøvassdraget har eksistert i flere hundre år, men juni 1972 ble de siste tømmersoppene slept over Toke og fløtet ned Kragerøvassdraget til Kammerfoss (Se Lundereid).

 


Tusstjennheia.

Tusstjennheia.

Tusstjennheia.

Tusstjennheia.

Utsikten fra Tusstjennheia.

Utsikten fra Tusstjennheia.

Tusstjennheia.