Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

TrollvannFra hovedveien går det en skogsbilvei til et lite hyttefelt, herfra går det en liten sti bort til en liten kolle ved Trollvann. Trollvann og området rundt er et naturreservat og hekkeområde. Trollvann naturreservat ble opprettet 1990. Når vi satt der og nøt utsikten over vannet og havet utenfor var vi omringet av svaler, et flott skue. Fjellet her har også en enorm sprekk. I 1980 ble det funnet en 1000 år gammel stokkbåt ved Ellingsvika. I 1920 ble Trollvann senket og man fikk 40 mål mer dyrkbar mark, det var ved pløying av denne jorda at båten ble funnet. Båten ble levert Kragerø-Berg Museum. Vi tar en liten avstikker opp til Skavdalsknuten, før vi går videre på sti til Furumyr. Herfra går turen på vei forbi Vedalen og videre til der hvor bekken fra Trollvann er. Vi tar av på sti inn til høyre. Stien stopper ved et jorde. Herfra finner vi ikke noe sti før vi kommer til noen store jorder ved Bjordammen. Det er mulig det har vært en sti en gang, da vi fant en gammel bro over bekken ved Slåttane. Fra Bjordammen går vi opp jordene Langkjerr og ut på veien. Variert tur i et spesielt område.

 


Trollvann.

Trollvann.

Trollvann.

Liten hytte ved Trollvann.

Til Trollvann.

Trollvann rundt.

Initialer i betong.

Trollvann rundt.

Trollvann rundt.

Trollvann rundt.

Trollvann rundt.

Trollvann rundt.

Trollvann rundt.

Trollvann rundt.

Trollvann rundt.

Infotavle på veien.

Trollvann.

Trollvann.

Trollvann.

Trollvann.