Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Torgrimshull / BukkholmenTorgrimshull var en tidligere bosetning i Fossingfjorden, og navnet antas å stamme fra mannsnavnet Torgrim, mens "hull" kan referere til en bukt eller vik. Bukkholmen, som ligger like utenfor stranden, har fått sitt navn etter de to små fjelltoppene som ligner bukkehorn. Det er ikke nødvendig med båt for å komme hit, da stedet ligger på Stavneshalvøya. Imidlertid er området preget av vill og kupert terreng uten stier, så det kan være litt utfordrende å ta seg frem til Torgrimshull til fots. Stavnesheia er et naturreservat med gammel og uberørt skog som dekker omtrent 1000 mål.
Torgrimshull was a former settlement in Fossingfjorden, and the name is believed to originate from the male name Torgrim, while "hull" may refer to a bay or inlet. Bukkholmen, located just off the beach, has been named after the two small mountain peaks that resemble goat horns. It is not necessary to have a boat to reach this place as it is situated on the Stavneshalvøya peninsula. However, the area is characterized by wild and rugged terrain without any trails, making it somewhat challenging to access Torgrimshull on foot. Stavnesheia is a nature reserve with ancient and untouched forests covering approximately 1000 acres.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Torgrimshull.

Torgrimshull.

Torgrimshull.

Torgrimshull.