Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

TonstølMan vet ikke hvordan dette særegne navnet har oppstått. Tonstøl kan ha en opprinnelse fra en person/kvinne.

Lille Helvete
Ikke langt fra Tonstøl ligger Lille helvete. Et trangt gjel i Tonstølbekken ved den gamle bygdeveien. Øverst i Lille Helvete står det de kaller Steindammen, som i sin tid ble bygd til saga som stod lenger nede. Navnet Lille Helvete kommer fra et sagn. Det var en mann som kjørte ut for kanten og ned i gjelet med hesten. Da skulle han ha ropt. Dette går rett til Helvete!
The origin of this peculiar name is unknown. Tonstøl may have originated from a person or a woman. Lille Helvete Not far from Tonstøl is Lille Helvete. It is a narrow gorge in Tonstølbekken, located near the old village road. At the top of Lille Helvete stands what they call Steindammen, which was built in the past for the sawmill located downstream. The name Lille Helvete comes from a legend. There was a man who drove off the edge and into the gorge with his horse. It is said that he exclaimed, "This leads straight to Hell!"Tonstøl.

Lille helvete.