Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Tjuvåsen, Bærøy II82 Bærøy II: Fra 1919 drev Dalen Portland-Cement Fabrikk et knuseri og lasteanlegg i forbindelse med en feltspatforekomst på sydøstsiden av Bærøy. Pegmatitten strekker seg fra sjøen og oppover en bratt skråning til toppen av knausen 60 moh. Fra denne forekomsten ble det utvunnet pegmatitt uten sortering (tint). Det ble anvendt som råstoff i gjødningsproduksjon. Det var silo, knuseri og lasteanlegg ved bruddet, og det ble utvunnet mange tusen tonn årlig. Det ble skipet til fabrikken ved Brevik (Norcem). Her ble den finmalt og brukt i sementproduksjon. Produksjonen sluttet ca. 1940. Angitt som kvartsforekomst, men er en pegmatitt. N° 58.87396 Ø° 9.47260
82 Bærøy II: From 1919, Dalen Portland Cement Factory operated a crushing and loading facility in connection with a feldspar deposit on the southeast side of Bærøy. The pegmatite extends from the sea and up a steep slope to the top of the hill at an elevation of 60 meters above sea level. From this deposit, pegmatite was extracted without sorting (unrefined). It was used as a raw material in fertilizer production. There were silos, a crushing facility, and a loading system at the quarry, and several thousand tons were extracted annually. The material was shipped to the factory in Brevik (Norcem), where it was finely ground and used in cement production. Production ceased around 1940. It was classified as a quartz deposit but is actually a pegmatite. Coordinates:

N° 58.87396, Ø° 9.47260.


Norcembruddet.

Norcembruddet fra Gumøy.