Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

VågøyFra toppen stuper fjellsidene ned i sjøen, eneste veien opp er i en fjellrevne. Her er det rester etter en steinmur, det kan se ut som det har vært en port der. Da har det sannsynligvis stått en bygdeborg på toppen. På toppen er det en naturlig ferskvannskilde i form av et lite tjern. Havna på øya kan det ha vært en uthavn der skip søkte ly. Under mudring er det gjort funn av en gammel vidjeflettet båttrosse som er datert til 900-tallet.

 


Vågøysundet.