Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

SukkertoppenNavnet kommer av at holmen ligner på en sukkertopp og er en av flere små holmer som ligger på rad mot nordøst fra Jespers nordende, enkelt og greit. De som har hytte her ute kaller alle de fire øyene øst for ”taxibåtsundet” ved Jesper for Sukkertoppen. Det er andre steder i Kragerø hvor dette navnet forekommer lokalt. Det er to navn som har kommet på Norgeskartet her i Kragerø. På 1980-tallet ble sukkertoppen sikret for allmenheten og merkes grønt på kartet. Det ble sagt dengang at man kunne sette opp bolter, anrette fast bålplass og grillplass. Hvordan det er i dag 2005 vet jeg ikke. Sukkertoppholmene består for det meste av pegmatitt.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Sukkertoppen.

Sukkertoppen.

Sukkertoppen.

Sukkertoppen.

Sukkertoppen.