Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

SkrueSkrue ligger helt ytterst i Kragerøskjærgården. Opphavet til navnet Skrue er usikkert, men det antas at det kan være en sammenligning med et gammelt ord for høystakk. Dette antyder at navnet kan ha blitt inspirert av likheten mellom landskapet eller særtrekkene i området og en høystakk. Navnet Skrue forblir en gåte, men det legger til en element av mystikk og spekulasjon til områdets naturskjønnhet.

 
Skrue: Ifølge historien bodde det underjordiske vesener på Skrua, og folk på fastlandet kunne høre ropene deres fra holmen.
Skrue is located at the outermost part of the Kragerø Archipelago. The origin of the name Skrue is uncertain, but it is believed to be a comparison with an old word for haystack. This suggests that the name may have been inspired by the resemblance between the landscape or features of the area and a haystack. The name Skrue remains a mystery, adding an element of mystique and speculation to the natural beauty of the area.
According to the story, there were underground beings living on Skrua, and people on the mainland could hear their voices calling from the islet.SKJÆRGÅRDSPARK.

Skrue.

Skrue.

Skrue.

Skrue.

Skrue.

Skrue.

Skrue.

Skrue.

Skrue.

Skrue.

Skrue.

Skrue.