Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

SchweigårdsholmenSchweigaardsholmen eller Hasseldalsholmen ligger sammen med flere andre holmer på utsiden av Oterøy. Holmen fikk navnet sitt oppkalt etter Jørgen F. Schweigaard, som var svigersønnen til Tellef F. Dahll. Holmen er spesielt kjent som feriestedet til forfatteren Helge Krog og hans kone Eli, som kjøpte holmen i 1919. Før dette bodde det en enke her ute, og som ernærte seg av plassen.
En liten del av holmen mot Oterøy er en del av Skjærgårdsparken. Her er det en stor steinur. Det er store hulrom som hjemmefronten gjemte våpen under krigen. Herfra går det en smal sti, enkelte steder steinsatt. Veldig idyllisk inne på øya med de gamle rødmalte husene. Øya har også et flott utsiktspunkt, hvor man kan se store deler av skjærgården.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Schweigårdsholmen.

Del av Skjærgårdsparken.

Del av Skjærgårdsparken.

Steinsatte stier.
   
kartutsnitt