Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

MidtfjordskjærMt lite skjær midt i Kjøpmannsfjorden.Midtfjordskjær.

.