Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

MidtfjordskjærMidtfjordskjær var en fast plass for St. Hans bålet i mange år. Sementfundamentet som står på holmen er rester etter en tank der det ble lagret bensin i 1930-årene. Da var det ikke tillatt å lagre bensin i tettbebygd strøk.Midtfjordskjær.

Midtfjordskjær.

Midtfjordskjær.

Midtfjordskjær.

Midtfjordskjær.

Midtfjordskjær.

Midtfjordskjær.

Midtfjordskjær.

Midtfjordskjær.