Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LyngdalsmyraI 1953 startet arbeidet med idrettsplassen. Det ble gravd ned rør for å få drenert ut vannet. En del av arbeidet ble gjort på dugnad. Lyngdalen har tidligere vært demmet opp for isproduksjon, isen ble fraktet på renner ned dalen til ishuset nede ved sjøen. I 1885 bygde Ole Eilertsen Lyngdalen hus, sagbruk, isbruk og isdam. Det ble tatt ut 5000 tonn is hvert år. Isen ble fraktet på renner ned Lyngdalen til ishuset nede ved sjøen. Det ble drevet til 1914.


Her ser vi ned i Lyngdalen.