Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

LeivannPå gården Leivann har samme slekta bodd siden først på 1600-tallet, i 13 generasjoner. Navnene Nils og Søren har gått igjen i 400 år. Leivann er i dag en liten gård, skogen omkring tilhører Egelands Verk i Søndeled. I gammel tid var Leivann en stor gård, men midt på 1800-tallet mistet de det meste av skogen. Eieren av Leivann som hette Nils eller Søren hadde inngått en kontrakt om levering av skipsmaterialer til en skute som ble bygd i Ormdalen. Han kom ut for en ulykke, han frøs i hjel på Varøya utenfor Risør på hjemveien fra en bytur like før jul. Enka maktet ikke å levere tømmeret, og skipsrederen tok til seg skogen for brutt kontrakt. Det var harde bud. I gammel tid var Leivann en mye brukt ferdselsvei. Eidsvann og Leivann går tvers over Levangshalvøya og er en eldgammel vannvei. Navnet Leivann betyr vannet der leia eller veien går.