Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Kreppa og LangårdsundKreppa ligger lengst øst i Langårsund og like vest for Store og Lille Fluer, det er det smaleste partiet i sundet mellom Langøy og Gumøy. Dette er den naturlige innseilingen til Kragerø når en kommer fra nordøst, fra Eksefjorden og Langesund. Dette er også den fineste innseilingen til Kragerø. Kreppa er en trang passasje mellom bratte fjellsider. Det er ingen grunner her, men slik var det ikke tidligere. I begynnelsen av 1900-tallet ble det utført undervanns-sprengninger. Når du kjører gjennom Kreppa kan du se flere gamle bolter i fjellveggen. Disse ble benyttet til å dra skutene gjennom sundet. Navnet Kreppa kan komme fra "Kreppe", som igjen betyr innsnevring. Det har også blitt kalt "Langesunds-kreppa". Kreppa og Langårsund har også et sagn om hvordan det ble til. Det var en kjempe som var misfornøyd med grøten, som var full av klumper og dårlig saltet. Han tok spenntak i en kløft i fjellet så det revnet. Kjempen delte øya i to som ble til Langøy og Gumøy. Samtidig sprakk kjempen og grøtklatten ble liggende igjen, som senere ble til Syngårdsholmen som nå ligger midt i Langårsund. Man kan fortsatt se merkene etter stedet der han spente ryggen imot og sparket til fjellet. Stedet blir fortsatt kalt "Kjemperyggen". Langårdsund strekker seg som et langt løp mellom Langøy og Gumøy, men hva navnet kommer av, er noe usikkert. Sundet har hatt mange navn som "Langesund", "Langøsund", "Langaardsund" etter en gård Langaard på Langøy og "Langåresund". Kanskje det kommer av at det var vannveien til Langesund, samme som Skiensund fikk navnet sitt. I de smale partiene i Langårsund ble skutene trekt fremover ved hjelp av varperinger. De bredere partiene måtte de ta langårene fatt og ro igjennom sundet, derav navnet Langåresund. I en gammel bok "Nordiske Billeder" - prospecter fra Danmark, Norge og Sverige i tresnitt og tekst er Kragerø omtalt med bilde av dampskipet "Constitutionen" seile gjennom Kreppa. Boken er utgitt på Forlagsbureauet i 1867, og skal nå ligge på Teknisk Museum..

D/S Galtesund
D/S Galtesund seiler gjennom Kreppa. Dampskipet går i rutetrafikk langs kysten, og er eid av Arendals Dampskibsselskab. Det forsvant sporløst i 1942.
.

 


Kreppa.

Kreppa.

Kreppa.

Landgaardsund.

Landgaardsund.

Langesundskreppa.

Kreppa.

D/S Galtesund.