Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Knipen


Barlandskilen har en lang historie. Det har også vært en viktig vannvei vestover. I vika ved Knipen på innsiden av Knipsund var det på 16/1700-tallet et hollandsk skipsbyggeri. Det er spor etter stillaser i fjellveggene. Det var funnet en masse krittpiperester og bunnen i hele vika har et tykt lag med sagflis. I dag er det båthavna til Knipodden sameie. Ved Sandtangen var det sagbruk inntil 1970-tallet.
147 Knipen: Knipen haddde den største dolomitt forekomsten i Kragerø, bruddet består av 3 brudd og ble drevet av Samuel Lunøe, Kragerø. Bruddet var i virksomhet fra ca. 1917 til ca. 1950. Totalt ble ca. 2000 tonn solgt til Norsk Hydro som brukte det i magnesiumproduksjonen på herøya. Forbindelsen mellom bruddene var små stier. Det var i full drift under krigen. Transporten forgikk fra kaiene nedenfor hvert brudd. Steinen ble tippet utfor kanten av bruddene, som gikk delvis gjennom trerenner ned mot kaiene. Det finnes tre typer dolomitt her, den gule jernrike dolomitten ,den hvite med et lavere jerninnhold som har høyere verdi. Den tredje typen er grå som det er minst av. Inne i dolomitten finnes druserom med kvartskrystaller. Her finnes også fin rosenkvarts, nydelig rosa stein av så god kvalitet at den kan brukes som smykkestein. Det har også vært kalksteinsdrift her tidligere.
Knipen i Barlandskilen har det vært skipsverft i mange år. Her ser du en liste over skipsverft som er registrert i Kragerø etter 1850:

Tallakshavn – Henr. Biørn jr.
Smedsbukten – P. Bredsdorf
Gunnarsholmen – Ths. Thomesen
Øen – Chr. Gierløff
Heuchverftet – J.C. Heuch
Kirkebukten – T.M. Wiborg
Bonneviebukten – A. Bonnevie
Stilnestangen – L. Larsen
Stilnestangen – B. Knoph
Sandaasen – Johan Dahll
Marienlyst – P. & C. Rømer
Indre Kalstadkilen – P.O. Tvedt
Lovisenberg – Peder Thomesen
Skarbo – Julius Andreasen
Langø, Oksekastet – Eilert Oksekastet
Gumø – Andreas Pettersen
Skaatøy – Alf Johnsen
Braatøy – Claus Nilsen Braatø
Bærøy – J. Duus
Oterøy – J. Chr. Sørensen
Skaatøroen – H. Biørnjr
Aspeviken – G. Kjendal
Langholmen – H. Kittilsen
Stølestrand – H. Hansen
Skjørsvik – J. Barth, C. Nielsen
Stabbestad – E. Ellingsen, E. Doran
Ørvik – Ole Pedersen
Eidet – Nils Eidet
Knipen – Tommas Knutsen
Litangen – Tarald Litangen
Lien – Tor Lien
Frøvik – Claus & Th. Thomesen
Kiil – John & G. Abrahamsen
Aatangen – Gunder Aasen & H.P. Aatangen
Morholmen – Et interessentskap
Kirkeholmen – E. Doran
Kirkeholmen – Ths. Pedersen &Brødr. Thomassen
Rørvik – P & C. Rømer .