Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

KjølebrøndKjølebrønd blir også skrevet Kjølebrønn. Et tettbebygd sted ved Kilsfjorden. Langs fylkesveien strekker Kjølebrønd seg fra Lindheim i nord til Eiet i sør.

 


Vinter i Kjølebrønnskilen.

Fuglevika.

Ropetangen 1900.

Kjølebrønd.

Kjølebrønd.