Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

HaugholtDet har blitt funnet en del flint ved Haugholt, som kan ha vært brukt som redskaper fra fjern fortid. Øverst i en bakke på en gammel vei i skogen ble de funnet. Det er en liten heller ved funnstedet. Kanskje dette var plassen de første menneskene bosatte seg i området. Den gang lå plassen ytterst på en holme som kartet viser.
Haugholt: Det var midten av 1980-tallet at Nils Haugholt fant noen flintredskaper under en liten heller. Helge Braathen som da hadde ansvaret for steinalderavdelingen ved Oldsakssamlingen tok funnene med til Oslo. Like ved helleren finnes to oller som aldri går tomme for vann.

 


Haugholt.

Haugholt.

Haugholt.

Kartet over Haugholt.