Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

FugleøyaDen 100 meter lange og 40 meter brede holmen ved Jesper hadde fastboende frem mot slutten av 1950-årene. Dette er en tragisk historie om fiskereren Amund Gundersen og hans kone Kirsten. De måtte forlate hans familieøy Orholmen på 30-tallet, fattigvesenet bekostet fiskerhus og sjøbu på Fugløy som erstatning. Her vokste det opp sju barn, et av dem er pensjonert fisker John Gundersen på Nødodden på Skåtøy. Det tragiske var at Sukkertoppene og Fugløy var oslolegen Gordings eiendom. Null verdt i sin tid, men dette har jo endret seg…
Familien Gundersens forsøk på å beholde øya var forgjeves. Saken gikk helt til Høyesterett, som ikke fant at et løfte om å bo der så lenge de levde var bindende også i forhold til barna. En bitter prosess som Kragerø Blad ga stor oppmerksomhet på 60-tallet. Det er en familien Bryhn som eier Fugløya nå, men de har igenting med denne saken å gjøre. Amund Gundersen og Kirsten døde på 80-tallet etter å ha bodd en del år i byen.

 


Fugleøya.

Fugleøya..

Fugleøya.

Fugleøya.