Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

FrøvikFrøvik gård ligger ved Kilsfjorden ved Sannidals høyeste topp Hesttjennknuten. Gården Frøvik er en meget gammel gård og har vært landeiendom for pengesterke byborgere i Kragerø. Frøvik har også vært møtested for flere kjente kunstnere. Erik Werenskiold oppholdt seg her sommeren 1881 og han malte flere av sine kjente malerier her. Midt på 1700-tallet kjøpte kjøpmannen Peder Kinck eiendommen og hovedbygningen som står der i dag ble oppført av ham. Eiendommen er på hele 4368,5 mål + Langvann med 200 mål, og eies i dag av Jens Sunde. Navnet kommer muligens av gudenavnet Frøyja, men hva guden har der å gjøre, vet jeg ikke.


Gammelt bilde fra Frøvik.

Vinter 2011.

Frøvik 1930.

Båthusene.