Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

FluerLille og store Fluer heter de to øyene som ligger ved utløpet av Kreppa. Navnet stammer fra den karakteristiske og bratte fjellformasjonen på store Fluer ”fluet” som møter deg når du har passert Kreppa. Navnet ”Flu” betyr bratt fjell opp fra sjøen. Fjellformasjonen på store Fluer går også under navnet ”Bukkeskreiet”. Bjarne Moe Gumø forteller historien om den gangen da en mann ville i land å stjele en sau på Fluer. Han hadde fått jaget flokken opp på den høye heia og ville nå skremme en av sauene utfor. Mannen slo ut med hendene, men hadde oversett bukken, som kom farende på ham bakfra. Bukken stanget til mannen så de begge rutsjet utfor heia. Derav navnet ”Bukkeskreiet.”
Bruddet på Fluer ble drevet av Samuel Lunøe. Her var det lasteplass for skip. Driften ble satt i gang i 1890-årene, og forekomsten ble drevet med kortere og lengere avbrytelser frem mot 1920-årene. Det ble tatt ut feltspatt og usortert feltspatt (tint). I dag er det Skjærgårdspark ved bruddet.
Steinbrudd, fiske og småbruk livberget familiene som bodde her ute, i dag er det kun hyttefolk som nyter sommeren på øyene.1 Fluer:
Store Fluer øst for Gumøy ble drevet av Samuel Lunøe. Der var det lasteplass for skip. Driften ble satt i gang i 1890-årene, og forekomsten ble drevet med kortere og lengere avbrytelser i mange år før 1920. Det ble utvunnet kalinatronfeltspat fra forekomsten. Dessuten ble det tatt ut en del kvartsfattig feltspat og usortert pegmatitt (tint)

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Utsikt fra toppen av øya.

Fluer.

Fluer.

Bukkeskreiet.

Utsikt fra Bukkeskreiet.

Utsikt fra Bukkeskreiet.

Skinner ved bruddet.

Lille Fluer sett fra Langøy.