Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Ellefsbåen


Stor flott varde i Eksefjorden. Eksefjorden er en fjord langs grensen mellom kommunene Bamble og Kragerø. Fjorden strekker seg 6 km fra Mosholmen og Askholmene og østover nord for Langøy. I vest går Eksefjorden over i Fossingfjorden.

 


Ellefsbåen i Eksefjorden.

Ellefsbåen i Eksefjorden.

Eksefjorden.

Eksefjorden.