Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

DynaDyna, det lille skjæret på østsiden av Furuholmen ble brukt til lagring av søppel. "Bakern" er et annet navn på skjæret. Ved høyvann og vind kom mye av søppelet drivende inn til byen. Det var folk fra Furuholmen og Tåtøy som brukte Dyna som avfallsplass, men også mange fra byen. Det ble også brent St. Hans bål her i mange år, men i 1985 tok Thor Salvesen initiativet til å rydde opp. Kommunen skulle rense holmen for søppel og fylle på jord i skortene, slik at det kunne gro opp vekster. Et skilt om forbud mot søppeltømming vil bli satt opp.Dyna i Kragerøfjorden.

Dyna i Kragerøfjorden.

Dyna til høyre i bildet.

Lille skjæret Dyna.