Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

BuskholmeneI Jomfrulandsrenna er hjem til noen fantastiske og vakre holmer. En del av disse holmene, kjent som Buskholmene, utgjør en del av Skjærgårdsparken. Svabergholmene har begrenset vegetasjon, men på Buskholmene har noen busker klart å etablere seg og derfor fikk området sitt navn. Har du vurdert å tilbringe en natt i "Paradisteleskopet"? Dette unike installasjonen ble spent opp mellom to holmer i 2013.
In the Jomfrulandsrenna, there are some fantastic and beautiful islets. A part of these islets, known as the Buskholmene, is a part of the Skjærgårdsparken (Archipelago Park). The rocky islets, known as Svabergholmene, have limited vegetation, but on the Buskholmene, some bushes have managed to take root, hence the name of the area. Have you considered spending a night in the "Paradisteleskopet"? This unique installation was erected between two islets in 2013.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

"Paradisteleskopet".

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.
 

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.

Buskholmene.