Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Bukkholmen - BukkholmskjæraBukkholmen i Hellefjorden var så vakker at den ble kalt for "Blomsterholmen i Hellefjorden". Navnet Bukkholmen skal visstnok komme av at det for mange år siden gikk sauer og en bukk å beitet på øya. Det er den eneste holmen i Hellefjorden med hytte nå. For lenge siden ble denne hytta ut til sommergjester. Men vestsiden av øya er fint å gå i land på. De to små holmene øst for holmen er naturreservat.

 


Bukkholmen.

Bukkholmen.

Bukkholmen.

Bukkholmen.

Bukkholmen.

Bukkholmen.

Bukkholmskjæra.

Bukkholmen.

Bukkholmen.

Bukkholmen.

Bukkholmskjæra.

Sett fra Lovisenberg.