Søk i www.turer.no via Google:
§


BAMBLE KOMMUNE

Askeklova


Askeklove ligger akkurat på kommunegrense Kragerø og Bamble. Navnet Hesthue forekommer også ved Einarsholmen i nærheten av Ellingsvika. I 1855 gikk det folk oppover mot Hull og Askeklova ved Beinmålsheia for å finne veilinjen fra Kragerø. Beinmålen er den bratte heia ved Askeklova. De mente det ville bli pent med vei gjennom Askeklova, men dette ville bli forferdelig dyrt. Vinteren 1869 var man kommet så langt som til Askeklova, og her var man kommet til et av de vanskeligste strekningene på hele veien. Arbeiderne hang i taustiger nedover fjellsiden og minerte huller og antente skuddene. Taustigene var kun feste i trær på toppen av heia. Steinspruten sto langt ut i Skjærsjøen. Fjellsprengningen foregikk ved glyserinolje og noe krutt. Dynamitten i disse tider var nylig oppfunnet og ble første gang prøvet her. Dynamitten så helt annerledes ut den gang, enn den ser ut i dag. Veistrekningen (postveien) sto ferdig i 1870. Det har vært en bilullykke ved Asklova, bildeler lå lenge nede i ura, ved Skjærsjøen.

 


Askeklova.

Askeklova.

Askeklova.

Askeklova.

Askeklova.

Askeklova.

Askeklova.

Askeklova.