Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

TeineskjærTeineskjær i Kilsfjorden består av flere småholmer og skjær, og er et naturreservat. Grensen mellom nordre og søndre Kalstad ble gått opp og byttegangen tinglest i 1794, grensen startet ved Teineskjær. I 1995 kjøpte Atle Skårdal eiendommen.

 


Teineskjær.

Teineskjær.

Teineskjær.

Teineskjær.

Teineskjær.