Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

TeigenVi hadde planlagt en rundtur fra Hødnebøveien, forbi Tallaksegne mot Leivann og opp til gården Leivann. Fra Leivann på vei inn på Hødnebøveien igjen. Vi gikk forbi Tallaksegne og inn til siste bebodde huset Granstøl, før Telemark fylke. Her pratet vi med en kar. Han hadde gått turen opp til Leivann gård, det var greit å gå, sa han men at det var noen år siden sist. Det var bare å gå rett frem innover og du har en bratt fjellskrent til venstre for deg. Vi gikk innover og fant et lite tråkk. Vi kom til noen myrer, her var det stopp. Stien ble borte. Det var en ganske lang tur, og uten sti hadde vi brukt for lang tid, så vi valgte å snu her. Fort mørkt. Vi tok en liten rast nede ved Teigen isteden. Flott plass ved Lonene. På turkartet var det tegnet inn en sti her, men har nok grodd igjen. Det skal ha gått en gammel vei fra Leivann gård, før den nye veien kom til gården. Men det er mulig å prøve igjen.

 


Teigen.

Teigen.

Teigen.

Teigen.

Teigen.

Teigen.

Teigen.

Veien mot Engmyr.

Traktor ved Tallaksegne.
     
kartutsnitt