Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

TaubaneåsenKragerøs eneste taubane Den går fra Vafos Brug til utskipsningsstedet Strand. Taubanen ble påbegynt i 1910 og sto ferdig til bruk i 1911. Høsten 2005 ble taubanen stoppet for godt av de nye eierne Hellevad etter nesten 95 år. Kragerø har mistet sin eneste taubane. Vogner og kabeltrekk vil nå bli fjernet. Nå blir tremassen fraktet med lastebil til Strand.

Taubanen ble påbegynt i 1910 og sto ferdig til bruk i 1911. Det var tyskeren Hermann Pieper som sto for ledelsen av byggingen av banen, det var samme mannen som hadde ansvaret for taubanen i Fru Ankers gruve på Langøy. Nå var det mulig å få inn tømmer til Strand sjøveien. Der kunne stokkene kappes opp til kubb og sendes opp til Vafoss med taubanen og den ferdige tremassen ned til Strand. Før dette ble massen transportert med hest. I 1971 ble det krevd at Måneliheia II ble sikret mot taubanen. Det skulle settes opp gjerder. Det var ikke før 1979-80 at gjerdet kom opp, og i mellomtiden har det skjedd at tremassballer har falt ned fra banen. Det var også noen alvorlige uhell ved taubanen i 1980-81. Først røk en vaier og vogner falt i bakken og litt senere falt to vogner ned i Nøkledalen. Det var en festeanordning på en vogn som sviktet. Dermed rushet vognen nedover og kolliderte med vognen foran og begge vognene falt. I 1981 ble gangtunnellen ved jernhuset satt opp. Den skulle ha et grønt vegitasjonsdekke, men det ble det aldri noe av. November 2008 ble tunnelen fjernet. Formannen i Måneliheia Vel, Karl Huseland krevde at banen skulle stenges etter alt som hadde skjedd. Banen kom hit lenge før det ble bebyggelse her, så det var nok for mye forlangt. Det var kanskje Skretteberg som burde hatt bedre vedlikehold på banen, han var vedlikeholdssjef på Vafos. Nå er taubanen lagt ned, Kragerøs siste og eneste taubane

Vafos Brug
Vafos Brug ble bygget i 1889 og ble satt igang den 6. oktober 1890. Frem til 1938 ble hele fabrikken drevet av vannkraft og ved vannmangel eller flom som ofte forekom, førte til reduksjoner eller full stopp i produksjonen for måneder. Den 16. juli 1952 brant hele fabrikken ned. Allerede dagen derpå besluttet styret at bedriften skulle bygges opp hurtigst mulig. I 1984 brant lageret på Strand ned med 2000 tonn tremasse. I 1985 sto det nye lageret på Strand ferdig. Det første lageret på Strand var et skipsskrog. Det var skuta "Æolus" som hadde vært benyttet til transport av fabrikkens maskineri fra Oslo til Strand.

 


Taubanen.

Taubanen.

Taubanen.

Taubanen.

Taubanen.

Taubanen.

Taubanen.

Taubanen.

Taubanen.

Taubanen.

Taubanen.