Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

Tåtøykalven / KalveskjærLiten holme ytterst ved Tåtøy. Av gamle bilder ser det ut til at det har stått en bygning på holmen.

 


Tåtøykalven.

Tåtøykalven.

Tåtøykalven.

Tåtøykalven.

Tåtøykalven.

Tåtøykalven.

Tåtøykalven.

Tåtøykalven fra Furuholmen.