Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

TangenTangen er en meget gammel boplass, beliggenheten er ideel ved Kammerfosselvas utløp. Har bestandig vært rikelig med saltvanns- og ferskvannsfisk. Plassen er kjent for gruvedriften i Tangenbruddet. Mikael Pedersen og hans sønn Peder var de første i distriktet som begynte med eksport av feltspat og kvarts i 1888. Mikael Pedersen kjøpte eiendommen i 1882. Se Tangenbruddet under linken gruver.

En liten historie om maleren Olaf Tangen
Under krigen gjemte Olaf Tangen noen malerier i bruddet, for at tyskerne ikke skulle få fatt i dem. Bruddet var da nedlagt og noen unger var der å lekte. De så noen malerier, og en av guttene tok et med seg hjem. Noen bilder var ødelagt av fuktskader. 40 år etter i november 1982 hadde Olaf Tangen utstilling i Galleri F15 på Jeløya. Han var da en kjent maler. Da var gutten 40 år eldre, og skjønte at det var Olaf Tangen maleri han hadde tatt.
Maleriet var ikke signert der det lå i bruddet. Gutten bodde nå i nærheten av Jeløya, han tok da med maleriet til utstillingen og viste det til Olaf Tangen. Han sa som det var, at han hadde tatt det fra Tangenbruddet. Det var greit, han fikk beholde det og det ble signert av Olaf Tangen 40 år etter at det ble malt.

 

142 Tangenbruddet: Tangenbruddet ved Kammerfosselva er et Pegmatitt brudd og Peder Tangen har drevet sin egen forekomst i mange år under Høysjåen. De har tatt ut 40.000 tonn Tint (blanding av Kvarts og Feltspat 2.sortering). Det var i drift fra ca 1880 til 1928. Maleren Olaf Tangen har jobbet her. Det er funnet mange mineraler her og noen sjeldne bl.a. Kamhaugitt-Y og Hingganitt-YB. Bruddet er berømt for sine store Fenakittkrystaller som ble funnet her ved århundreskiftet. Tangenbruddet er en kjempestor hule med et vann innerst, mange meter under taket. Trenger ingen lykt.

 

Tangenbruddet var kjent over hele verden, ikke av omfang, men av alle de sjeldne mineralene som ble funnet her. I Kragerø var det ikke mange som viste om denne gruva. I Skåtøyboka ble ikke bruddet omtalt med et eneste ord og bruddet lå i Skåtøy kommune. Tangen ligger ved østre bredden av Kammerfosselva ca. 600 meter fra munningen. Det var lasteplass for båter like ved bruddet, og transporten foregikk med vogner som gikk på skinner, ut til lasteplassen ved elva. Vognene og skinnene ble solgt under krigen. Det har vært sammenhengende drift i 50 år, og det ble tatt ut ca. 40 000 tonn tint (blanding av kvarts og feltspat, 2. sortering). Det jobbet 10-12 mann her og det var en spennende jobb. Drømmen var å finne en Fenakittkrystall. Gruva hadde i 1928 en 40 meter lang og 15 meter bred og høy stoll med synker i bunnen. Ved siden av denne underjordiske gruva, var det et stort uregelmessig dagbrudd rett vest for gruveåpningen. Det var hovedsakelig feltspat som ble tatt ut her, men sjeldne mineraler som columbitt, fenakitt, batafitt, fergusonitt, otthitt, thoritt og alvit er å finne her.
I 1882 kjøpte Mikal Pedersen (født i Hamar 1843-(1917) eindommen Tangen. Sønnen Peder Tangen som var født i 1873, overtok eiendommen en tid før farens død. Mikal Pedersen og sønnen Peder Tangen var de første i distriktet som begynte med eksport av feltspat og kvarts i 1888 og holdt på til 1940.
Peder Tangen og sønnene Arthur, Olaf og Maritz jobbet i gruva. Maritz (1915-1987) tok over driften etter sin far. Han var som faren en annerkjent bergmann, og mange er det som han har delt sin erfaring med.
Det var Tangen som hadde driften i alle disse årene, unntatt en kort periode. K.M. Pedersen og Knut Tveit holdt til her. Knut Tveit har jobbet i de fleste gruvene i Kragerø. Går man en tur i skogen og finner en fordypning eller en steinhaug. Da kan man nesten si med sikkerhet at her er Knut Tveit vært. Verdens største Fenakitt krystall ble funnet her. Krystallen var ikke særlig rein, men ligger nå på museum i London. Rein fenakitt er en svært kostbar og sjelden smykkestein. Det var trolig rundt 1962.
Fenakitten som ble funnet i Tangenbruddet ble ikke oppdaget med en gang, den ble sendt sammen med feltspatten på bestilling til Tyskland. Det ble også funnet et mineral som man ikke hadde sett før. Det ble sendt til Tyskland for analyse og det tok lang tid før man fikk svaret. Det var Dankurit og det eneste stedet hvor dette mineralet hadde blitt funet i Skandinavia. På denne tiden reiste folk til brudd og gruver for å kjøpe mineraler. Det var en ved navn Leopold Pessen som var ofte å se i Tangenbruddet og andre brudd i Kragerø. Da jernbanen ble anlagt i Kragerø, manglet det en god del fyllmasse. Da var skrothaugene på Tangen gode og ha. Steinen ble fraktet i store lorjer til byen og tippet i sjøen på det nåværende stasjonsområdet. Det er nesten helt sikkert at det ligger en liten formue i sjeldne mineraler under jernbaneområdet og frem mot Bosebodkjæret. N° 58.87148 Ø° 9.35430, N58 52.293 E9 21.257

Pegmatitt
Pegmatitt er betegnelse for en meget grovkornig bergart og består oftest av Feltspat, Kvarts og Glimmer, samt ofte andre mer sjeldne mineraler som Turmalin og Beryll. Mange av forekomstene i det norske grunnfjellet har vært utvunnet for produksjon av kvarts og Kalifeltspat.

 


Tangen.

Tangen.

Tangen.

Tangen.

Tangen.

Tangen.

Tangen.
 

Tangenbruddet.

Tangenbruddet.

Tangenbruddet.

Tangenbruddet.

Tangenbruddet.

Tangenbruddet.

Tangenbruddet.

Tangenbruddet.

Tangenbruddet.

Tangenbruddet.

Tangenbruddet.

Gruvekart.