Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

SvarttjennSvarttjenn er en isdam og et vannbasseng som ligger i nærheten av Helle. Det er et vakkert naturområde med populære turstier. Kyststien går forbi området. Kyststien er en populær tursti som strekker seg langs kysten. Les mer om iseksporten
Svarttjenn is an ice dam and a water reservoir located near Helle. It is a beautiful natural area with popular hiking trails. The Coastal Path passes through the area. The Coastal Path is a popular hiking trail that stretches along the coast
.Svarttjenn.

Svarttjenn.

Svarttjenn.

Svarttjenn.

Svarttjenn.

Svarttjenn.

Svarttjenn.

Svarttjenn.

Svarttjenn.