Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

StyrmannsholmenUnder et kraftig uvær rundt 1900 forliste et skip ved Styrmannsholmen. Styrmannen hoppet overbord med en line i et forsøk på å svømme til land og redde mannskapet, men han kom dessverre aldri fram. Mannskapet ble til slutt reddet av personer på land, etter at en av losene på Portør hadde klart å svømme ut med en line. Mange tror at denne hendelsen er opphavet til navnet på holmen, men Styrmannsholmen eksisterte allerede på kartene lenge før denne hendelsen. Det var to små skjær like utenfor Styrmannsholmen som traff båten under uværet, og de ble kalt Ørna etter båtens navn. På toppen av Styrmannsholmen står det en stor varde som sjøfolkene kaller "tønna på Styrmannsholmen". Staten kjøpte holmen av Grieg-Gyldendal, og den fungerer nå som et friareal. Den tidligere eiendommen til Grieg-Gyldendal omfattet flere holmer og skjær utenfor Portør, som Urholmen, Navnløs og områder langs sjøen på fastlandet.
During a severe storm around 1900, a ship wrecked near Styrmannsholmen. The helmsman jumped overboard with a rope in an attempt to swim to land and save the crew, but unfortunately, he never made it ashore. The crew was eventually rescued by people on land after one of the pilots at Portør managed to swim out with a rope. Many believe that this incident is the origin of the island's name, but Styrmannsholmen existed on maps long before this event. There were two small rocks just off Styrmannsholmen that hit the boat during the storm, and they were named Ørna after the boat's name. On top of Styrmannsholmen, there is a large cairn that sailors refer to as the "barrel on Styrmannsholmen." The state purchased the island from Grieg-Gyldendal, and it now serves as a recreational area. The former Grieg-Gyldendal property included several islands and rocks off Portør, such as Urholmen, Navnløs, and areas along the mainland coast.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.