Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

StutsholmenStutsholmen ligger 2 km. fra Jomfrulands nordligste odde. For ikke så veldig mange år siden var det flere fastboende her. I 1875 var det 9 fastboende på øya, nå i 2006 er det kun en fastboende igjen. Midt på 1800-tallet var det tollstadjon her ute før den ble flyttet til Arøy. Tidligere har det også vært beite for okser her ute. Stutsholmen kommer trolig fra dyrenavnet stut. Det er et vannstandsmerke fra 1839 likt det som er på Gunnarsholmen.
I 1970 hadde Sjøfartsmuseet en ekspedisjon ved gamle uthavner og ankringsplasser langs kysten. Under oppholdet i Kragerø ble det foretatt dykking ved Stutsholmen, her ble det funnet potteskår som stammer fra 1300-tallet. Sannsynligvis kommer pottene fra England, men det er også mulighet for at det er nordisk.
61 Stutsholmen: Bruddet ligger ved stranda bare noen få meter fra vannflata. Det var plass til skip som kunne fortøye ved bruddet. Det var kalinatronfeltspat og kvarts som ble utvunnet der.
N° 58.88114 Ø° 9.57958

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Stutsholmen.

Stutsholmen.

Stutsholmen.

Stutsholmen.

Stutsholmen.

Stutsholmen.

Stutsholmen.