Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

StrømtangenStrømtangen fyr er et av tre fyr i Kragerø og ligger mellom Rapen og Skjørsvik, de to andre fyrene er Jomfruland og Stavseng. Stavseng og Strømtangen fyr sto ferdig og tent 22. oktober 1874. De er såkalte "over-ett-fyr", det vil si at de er avhengige av hverandre. Når man i båt befinner seg ute på havet i en slik posisjon at man ser disse fyrene som ett fyr, da er man i leia og kan gå rett inn. Det var Kragerø Sjømannsforening som tok initiativet for å få etablert Strømtangen og Stavseng fyr i 1866. Den første fyrvokteren på Strømtangen het O.F. Jahnsen, han var 36 år gammel da han ankom sammen med kona Birgitte. I 44 år hadde han sitt virke som fyrvokter her på Strømtangen. Etter ham var det flere fyrvoktere, fra 1918-1925 var det Ole Olausen, neste var Just Henriksen, så var det Hans Wraamann og fra 1942 Joachim Andersen. Strømtangen ble automatisert og avfolket i 1962 og ble foreslått fredet i 1996. Stien ned mot fyret går på blankskurte fjell med solide smijernsgjerder, som forteller at det kan være værhardt også her.
Strømtangen Lighthouse is one of three lighthouses in Kragerø and is located between Rapen and Skjørsvik. The other two lighthouses are Jomfruland and Stavseng. Stavseng and Strømtangen Lighthouse were completed and lit on October 22, 1874. They are what is called a "leading-light system," meaning they depend on each other. When you are on a boat out at sea in a position where you can see these lighthouses as one, you are in the fairway and can navigate straight in. It was the Kragerø Seamen's Association that initiated the establishment of Strømtangen and Stavseng Lighthouse in 1866. The first lighthouse keeper at Strømtangen was O.F. Jahnsen. He was 36 years old when he arrived with his wife Birgitte. He served as the lighthouse keeper here at Strømtangen for 44 years. After him, there were several other lighthouse keepers, including Ole Olausen from 1918-1925, followed by Just Henriksen, Hans Wraamann, and Joachim Andersen from 1942. Strømtangen was automated and depopulated in 1962 and was proposed for protection in 1996. The path leading to the lighthouse is on polished rocks with sturdy wrought iron fences, indicating that the weather can be harsh here as well.

 


Strømtangen.

Strømtangen fyr.

Utsikt over området.

En ring i nærheten av fyret.

Strømtangen fyr.

Strømtangen fyr.

Strømtangen fyr.

Strømtangen fyr.

Strømtangen fyr.

Fint å sitte ved fyret.

Strømtangen fyr.

Strømtangen fyr.