Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

StormyrknutenI Løkdalen, forlot vi Kvennvannsveien og fulgte en gammel traktorvei forbi Gunhildstjenn. Etter en kort strekning på denne dårlige traktorveien, svingte vi til høyre mot Stormyrknuten, som var vårt mål for denne turen. Underveis støtte vi på mye kratt og Hjortelusfluer, men terrenget på selve knuten var overkommelig. Her ble vi belønnet med en flott utsikt over skogen så langt øyet kunne se. Deretter begynte vi å gå nedover mot Rogntjenn før vi gikk bratt opp til Rogntjennknuten. Her var terrenget mye mer behagelig, men dessverre manglet den flotte utsikten. Vi fortsatte derfra ned til parkeringsplassen ved Jambakk og Kvennvannveien, som førte oss tilbake til Fikjebakke.
In Løkdalen, we departed from Kvennvannsveien and followed an old tractor path past Gunhildstjenn. After a short stretch on this rough tractor road, we turned right towards Stormyrknuten, our destination for this hike. Along the way, we encountered plenty of underbrush and deer flies, but the terrain on the actual knoll was manageable. Here, we were rewarded with a stunning view of the forest as far as the eye could see. Afterward, we began descending towards Rogntjenn before making a steep climb to Rogntjennknuten. The terrain here was much more comfortable, but unfortunately, the magnificent view was lacking. From there, we continued down to the parking area at Jambakk and Kvennvannveien, which led us back to Fikjebakke.

 


Kvennvann.

Rogntjenn.

Utsikten fra Stormyrknuten.

Utsikten fra Stormyrknuten.

Utsikten fra Stormyrknuten.