Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

StorheiVi starter turen ved å gå over Breivannsdammen. Dammen ble satt opp i 1958. Her finner vi en igjengrodd sti/trakorvei som vi prøver å følge oppover lia langs Breivann. Etter ca 10 minutter får vi en steil fjellvegg på venstre side. Her ser vi en fin heller. Det er ikke den største, men en av de fineste i Kragerø. Har ingen navn eller historie fra denne helleren, så jeg kaller den Storhei helleren. Turen går videre opp heia mot topp punket av Storhei i flott furuskog. På toppen er det rester etter et gammelt trekantpunkt. Ned mot Urberg får vi fin utsikt over Ilsjø. Fra Urberg tar vi veien tilbake til parkeringen ved Breivannsdammen. Storhei har et gammelt trekantpunkt som ble brukt innen landmåling, ved framstilling av kart. Et par timers tur.

Navnefjellet: Ved Urberg finner vi den spesielle plassen som lokalt blir kalt navnefjellet. Her er det risset inn bl.a. barnehender, føtter og en helfigur. Noen årstall var fra midten av 1800-tallet, fra krigen og helt opp til 90-tallet Dette er ikke akkurat noen hellerissninger, men det var jo litt artig. Det var en gammel vei som gikk forbi det såkalte navnefjellet. Mange folk har stoppet opp her for å risse inn i den myke klebersteinen. Et artig kulturminne.

 


Breivannsdammen.

Breivann.

Breivann.

Helleren.

Helleren.

Utsikt over Breivann.

Topp punktet Storhei.

Topp punktet Storhei.

Her ser vi Ilsjø.

Husene på Urberg.