Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

StorfjellFra Skumpenveien går det en gammel vei inn til Diplemyrane. Veien går over bekken og opp lia et lite stykke, men er helt igjengrodd. Herfra er det skogsterreng opp til toppen av Storfjell. Stor varde på toppen Fra toppen tar vi retning Berga i flott skogsterreng og store fine myrer. Fra Berga for vi en fin utsikt innover i landet. Fra nå kommer vi inn på en skogsvei til Skumpen.

 


Skumpen.

Storfjelltjenna.

Storfjelltjenna.

Mannsmyr.

Utsikten fra Berga.

Utsikten fra Berga.

Varden på Storfjell.

Storfjell.

Skumpen.