Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

StølevannVi hadde en flott rundtur rundt Stølevann på ca. 6,5 km, som tok omtrent 2 timer. Vi startet turen ved den fine parkeringsplassen ved stranda i Stølevann. Derfra gikk vi langs Stratveien forbi Eikenes og opp til veikrysset i Øyfjelldalen. Deretter rundet vi Stølevann og fortsatte mot Eidet, en koselig plass ved bredden av Stølevann. Etter å ha tilbrakt litt tid der, brukte vi omtrent 10-15 minutter på å finne en gammel traktorvei som førte oss mot Bjelltjenn og Stølevannstjenna. Det er enklere å finne disse gamle stiene om høsten. Vær oppmerksom på at det er en veiavgift på 50 kr på Stratveien.

Tur over Kjøpmannskjerret
På en annen tur, som inkluderte en tur over Kjøpmannskjerret, parkerte vi ved stranda i Stølevann. Denne stranden er virkelig flott. Etter å ha gått en liten stund langs Stratveien før Eikenes, tok vi av på en gammel traktorvei til høyre. Denne veien førte oss til noen flotte utsiktspunkter. Selv om det ikke var noen stier ut dit, klarte vi å komme tilbake på en traktorvei som ledet oss ned til Stratveien igjen ved Bråta.

We had a fantastic round trip around Stølevann, covering approximately 6.5 km and taking about 2 hours. We began the hike at the beautiful parking area near the beach at Stølevann. From there, we walked along Stratveien, passing Eikenes and reaching the junction at Øyfjelldalen. After that, we circled around Stølevann and continued towards Eidet, a lovely spot along the shores of Stølevann. After spending some time there, we spent around 10-15 minutes locating an old tractor road that led us towards Bjelltjenn and Stølevannstjenna. It's easier to find these old trails during the autumn season. Please note that there is a road fee of 50 NOK on Stratveien.

On another excursion, which included a trip across Kjøpmannskjerret, we parked at the beach in Stølevann. This beach is truly beautiful. After walking a short distance along Stratveien before Eikenes, we turned onto an old tractor road to the right. This road took us to some magnificent viewpoints. Although there were no marked trails in that area, we managed to return to a tractor road that led us back down to Stratveien near Bråta.

 

 

Gamle stedsnavn

Eikenes ligger ved Stølevann, gårdsnummer 31. Jakob Eikenes har samlet gamle stedsnavn fra området:

Jorder: Plassjota, Nybråte, Dalekra, Lönnekra, Todalsroa, Sandmoen, Husken, Toftene, Hauen, Dalen.

Gamle bosteder: Sannåker, Plassen.

Navn i skogen: Bjönnfjell, Krummedalsheiane, Strevheiane, Urfjellknuten, Tellefsli, Øya, Plasshausen, Kortmyrdalen, Bjönnfjelldalen, Krummdalen, Sandåkerdalen.

 

Myrer: Brukjærr, Bjönnfjellkjærre, Kvellamyren, Halvorsmyr, Björkekjærr, Fjellmyr, Urfjellmyr, Krummedalskjærre, Trollvannskjærre, Slatta, Måltemyren.

Fjell: Skriverfjell.

Vann: Stölevann, Trollvann.

 

 


Strattjenn.

Husene på Strat.

Stølevann.

Flott strand i Stølevann.

Eikenes.

Eikenes.

Litt av dyrelivet.

Veien ved Seterbukta.

Eidet ved Stølevann.

Eidet ved Stølevann.

Eidet ved Stølevann.

Leo var med på denne turen.

Dammen i Stølevann.

Veiavgift på Stratveien.

Stølevann.

Dammen i Stølevann.

Stølevann.

Tur over Kjøpmannskjerret.

Tur over Kjøpmannskjerret.

Tur over Kjøpmannskjerret.

Stølevann.

Leo i Stølevannstjenna.
   
kartutsnitt