Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Steinbru/Vessjordet


Gården ligger ved en gammel ferdselsvei mellom Støle og Haslum, og har sannsynligvis fått navnet sitt fra en liten steinhellerbru. Heia på nordsiden kalles Steinbruheia. Kjør forbi Støle kirke og videre på smal vei til siste huset på venstre. Du kan parkere like etter. Herfra går du på traktorvei over en steinbru, kanskje her navnet kommer fra. Nå får du et bratt fjell på høyre, med litt leting finner du en stor steinheller med en stor stein under som det er risset noen streker i, veldig utydelig, se bilde under. Hvor gammelt er dette? Helleren er et ypperlig tilholdssted, kanskje det har bodd folk her en gang? Helleren ligger ved Vessjordet.
The farm is located along an old thoroughfare between Støle and Haslum, and its name likely derives from a small stone bridge. The hill on the north side is called Steinbruheia. Drive past Støle Church and continue on the narrow road until you reach the last house on the left. You can park shortly after that. From here, follow the tractor road over a stone bridge, which might be where the name comes from. Now you'll see a steep mountain on your right. With a bit of searching, you'll find a large rock slab with a big stone underneath, on which some faint lines have been carved—see the picture below. How old is this? The rock slab provides an excellent shelter. Perhaps people once lived here? The rock slab is located near Vessjordet.

 


Vessjordet.

Vessjordet.

Vessjordet.

Vessjordet.

Steinbru.