Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Stangnes


Her ute finner du et av Kragerøs vakreste friområder. Hovedbygningen ble oppført rundt 1890 av sjømannen Anders Jensen (1835-1908). Redskapsbua ved siden av hovedbygningen stammer fra 1870-tallet. Allerede på 1760-tallet kom de første til dette området, nemlig Ole Jensen Stangnes (Levang) og hans kone, Aaste. Den siste som bodde her var Arnold Pettersen Stangnes, en yrkesfisker. Etter at staten kjøpte eiendommen på slutten av 1960-tallet, har Kragerø Turistforening påtatt seg ansvaret for å ivareta Stangnes. Nå har Kragerø Turistforening overtatt stedet. I løpet av sommerhelgene kan du nyte vafler, kaffe og mineralvann her. Området har fantastiske svaberg og flotte badeplasser. Navnet antas å komme av at det tidligere har stått en stang som sjømerke på dette stedet.

Nyåpning av huset på Stangnes
Søndag 16. juni 2019 var det nyåpning av huset på Stangnes. Da hadde det vært stengt i over to år pga restaurering og reparasjon.

 

Fiskekonkurranse 7. oktober 2007
På denne søndagen var været strålende, og rundt 40 deltakere møtte opp på Stangnes. Konkurransen begynte klokken 11:00 og ble avsluttet klokken 14:00. For å delta i konkurransen måtte voksne betale 50 kroner, mens barn betalte 25 kroner. Etter fisketuren ble det solgt deilige vafler og kaffe til deltakerne. Øivind Eckholdt vant førstepremien og vandrepokalen, mens Øivind Evensen stakk av med premien for den største fangsten. Kragerø Blad og Kragerø Turistforening samarbeider om å arrangere årlige fiskekonkurranser på Stangnes.
Out here, you'll find one of Kragerø's most beautiful recreational areas. The main building was constructed around the 1890s by the seaman Anders Jensen (1835-1908). The toolshed next to the main building dates back to the 1870s. As early as the 1760s, the first settlers arrived in this area, namely Ole Jensen Stangnes (Levang) and his wife, Aaste. The last person to live here was Arnold Pettersen Stangnes, a professional fisherman. After the government purchased the property in the late 1960s, Kragerø Tourist Association took responsibility for the preservation of Stangnes. They have now taken over the site. During summer weekends, you can enjoy waffles, coffee, and mineral water here. The area features stunning rocky outcrops and beautiful bathing spots. The name is believed to come from a pole that served as a maritime landmark at this location.

Reopening of the House at Stangnes
On Sunday, June 16, 2019, the house at Stangnes had its grand reopening. It had been closed for over two years due to restoration and repairs.

Fishing Competition on October 7, 2007
On this Sunday, the weather was fantastic, and around 40 participants gathered at Stangnes. The competition started at 11:00 a.m. and concluded at 2:00 p.m. To participate, adults had to pay 50 kroner, while children paid 25 kroner. After the fishing trip, delicious waffles and coffee were sold to the participants. Øivind Eckholdt won the first prize and the trophy, while Øivind Evensen took home the prize for the largest catch. Kragerø Blad and Kragerø Tourist Association collaborate to organize annual fishing competitions at Stangnes.

 


SKJÆRGÅRDSPARK.

Stangnes.

Stangnes.

Stangnes.

Stangnes.
Stangnes. Stangnes 2019. Stangnes 2019.
Stangnes 2019. Stangnes 2019. Stangnes 2019. Stangnes 2019.
Stangnes 2019. Stangnes 2019. Stangnes 2019. Stangnes 2019.
Stangnes 2019. Stangnes 2019. Stangnes 2019. Stangnes 2019.
Stangnes 2019. Nyåpning ved ordfører. Stangnes 2019. Stangnes 2019.
Stangnes 2019. Stangnes 2019. Stangnes. Stangnes.
Stangnes. Stangnes. Stangnes. Stangnes.
Stangnes. Stangnes.
Stangnes.
 
Fiskekonkurranse. Fiskekonkurranse. Sander Aardalen. Fiskekonkurranse.
Fiskekonkurranse. Fiskekonkurranse. Fiskekonkurranse. Tove i prammen.
Fiskekonkurranse. Initialer på Stangnes.