Søk i www.turer.no via Google:
§


KRAGERØ KOMMUNE

Spellemannsfjellet


Hvis du går fra Jambakkmyra, finner du en skogsvei som fører til hytta ved Fjellmyr og krysser myra. Nå har det blitt lagt ut planker i myra. Stien fortsetter på den andre siden av myra. Hvis du sikter mot en gruppe trær midt i myra, vil du treffe stien på den andre siden. Utsikten er fantastisk, og du kan se Jomfruland i det fjerne. På Spellmannsfjellet var det et sted der ungdommen fra Høymyrgrenda og de omkringliggende boplassene samlet seg for fester, og spellemannen satt eller stod på Spellmannssteinen og spilte.

If you walk from Jambakkmyra, there is a forest road leading to the cabin at Fjellmyr and across the bog. Planks have been laid in the bog now. The trail continues on the other side of the bog. If you aim for a group of trees in the middle of the bog, you will hit the trail on the other side. Fantastic view, you can see Jomfruland in the distance.

At Spellmannsfjellet, there was a place where the youth from Høymyrgrenda and the surrounding settlements gathered for festivities, and the fiddler would sit or stand on the Spellmannssteinen and play.


Over Løken til Jambakkmyra.

Vi ser lille og store Grøtvann.

Spellemannsfjellet.

Spellemannsfjellet.

Spellemannsfjellet.

Vi ser lille og store Grøtvann.

Spellemannsteinen.

Nesten fremme.