Søk i www.turer.no via Google:


KRAGERØ KOMMUNE

SørdalsknutenEn liten knute ved Langvann med fin utsikt. Det er bare en fornuftig vei opp til øverste knute. Bratt rundt hele knuten. Du kan følger en traktorvei nesten helt opp, ca en 1/2 time opp. Det står en Telenormast på toppen. En bytterøys på toppen som grenser mellom gårdene Ragnvald Fuglstveit 850 mål, Abraham Sørdalen 800 mål, Strømdal 600 mål og Jens Sunde 4368 mål.

 

Inskripsjonen ved Langvann: Ved Langvann er det en liten bit av den gamle veien. Den ble utrolig nok brukt som bilvei frem til 2.verdenskrig. På fjellveggen er det hengt opp spett, feisel, slegge og ambolt. Med i samlingen er også felteise. En slik maskin kunne man varme opp, og kvesse redskapen. Dette er redskap man brukte den gang. Det er hytteeiere som har sørget for å bevare dette artige minnesmerke. Det er også risset noe i fjellet. Det er vanskelig å tyde alt, men det står: HHSAA...? - OHSHNNS.......? - 1876 - KOSD. På bildet ser det ut som det er årstallet 1816, men det skal være 1876. Veien som går her i dag (SS-veien) hadde Jon Hagen ansvaret for frem til ca. 1980. Han var telemarks siste veivokter. Tidligere var det ganske vanlig at en person hadde ansvaret for et veistykke. Dette ble slutt rundt 1980.

 


Bytterøys på Sørdalsknuten.

Utsikt mot Breivann og Ilsjø.

Trapp opp det siste stykket.

En vippestein ved knuten.

Knuten ligger over som en lue.

Kjerringtjenna.

Inskripsjonen ved Langvann.